Redakcja Miejsca Poznania

Na zespół redakcyjny serwisu Miejsce Poznania składają się doświadczeni dziennikarze, których pasją jest opisywanie otaczającego świata. Każdy ma swoją specjalizację, ale najciekawsze pomysły rodzą się na porannych kolegiach, gdy wszyscy oni się razem spotykają.

Dziennikarze portalu Miejsce Poznania stanowią ludzie z bardzo różnym wykształceniem – są to chociażby ekonomiści, inżynierowie, ale również politolodzy, poloniści oraz angliści. Przy rekrutacji niezwykle istotna jest znajomość internetu – najnowszych trendów, umiejętność poruszania się po mediach społecznościowych oraz znajomość technik pozycjonowania. Dodatkowo dla dziennikarzy organizowane są wewnętrzne kursy z tych dziedzin.

Redakcja ciągle nawiązuje współpracę z nowymi dziennikarzami zewnętrznymi, ale nie wyklucza również zatrudniania nowych pracowników na stałe. Warunkiem jest przede wszystkim umiejętność pisania angażujących, ciekawych oraz ważnych tekstów na różne tematy. Ważna jest też umiejętność podtrzymywania kontaktu z czytelnikiem oraz specjalizacja w jakiejś dziedzinie.