Praca magisterska – co powinna zawierać?

Praca magisterska to praca, która jest wymagana do złożenia w ramach studiów magisterskich. Praca magisterska jest pracą badawczą, która pokazuje, że przeprowadziłeś dokładne badania na określony temat i możesz go logicznie omówić. Wszyscy studenci, którzy planują zrobić magisterkę, muszą napisać pracę magisterską.

Struktura pracy magisterskiej

Struktura pracy magisterskiej zależy od kierunku studiów, ale istnieje kilka głównych sekcji, które są dostępne w większości przypadków:

Abstrakt – ta sekcja zawiera informacje o temacie i jego znaczeniu dla obecnej wiedzy. Powinna być napisana w krótkich zdaniach;

Wstęp – tutaj należy podsumować swoje ustalenia. Ta część powinna również zawierać zarys Twojej przyszłej pracy;

Przegląd literatury – w tej części opiszesz wszystkie inne badania podjęte dotychczas na ten temat;

Hipoteza – w tej części przedstawisz, jaką teorię wykorzystasz w badaniach własnych;

Metodologia – wyjaśnij, jak przeprowadzisz swoje badania, używając danych liczbowych i tabel;

Wyniki – przedstaw wszystkie dane zebrane podczas eksperymentu (można je przedstawić w tabelach);

Dyskusja – przeanalizuj wszystkie uzyskane wyniki i porównaj je z wcześniejszymi badaniami;

Wnioski – podaj czy hipoteza została potwierdzona czy nie, wyjaśnij dlaczego została potwierdzona lub nie, zaproponuj dalsze kierunki badań etc;

Jeśli szukasz pomocy w pisaniu swojej pracy, to koniecznie odwiedź stronę internetową, aby poznać wszelkie szczegóły: https://www.solidnepisanie.pl/.

Be the first to comment

Zostaw komentarz

Twój e-mail na pewno nie zostanie opublikowany.


*


12 − trzy =