Co trzeba zrobić, aby darowizna lub spadek były zwolnione z podatku?

Otrzymane darowizny i spadku, co do zasady podlegają opodatkowaniu. Wysokość ich uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej zasad. Dotyczy on najbliższej rodziny:

  • dzieci i wnuków ( w tym również dzieci przysposobione),
  • rodziców (również macochę i ojczyma),
  • rodzeństwo,

czyli osoby zaliczane do tzw. I grupy podatkowej.

Dodatkowo aby wolna od podatku była darowizna środków pieniężnych darczyńca musi przelać pieniądze ze swojego konta na konto obdarowanego.

Spadek i darowiznę trzeba zgłosić do urzędu

Po otrzymaniu darowizny lub spadku obdarowany (spadkobierca)  ma 6 miesięcy na zawiadomienie urzędu skarbowego o zaistniałej sytuacji. Jest zobowiązany wypełnić deklarację SD-Z2 lub SD-3. Niedotrzymanie tego terminu wyklucza możliwość skorzystania z tego zwolnienia.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której spadkobierca dowiedział się po terminie o nabyciu spadku. W takiej sytuacji w przeciągu 30 dni musi złożyć deklarację oraz napisać wyjaśnienie dlaczego nie dotrzymał terminu 6 miesięcy. Jeżeli przedmiotem spadku lub darowizny są rzeczy ruchome deklarację składa się według miejsca zamieszkania. Jeżeli natomiast jest to nieruchomość – według miejsca położenia nieruchomości.

Sposób przekazania deklaracji

Deklarację można złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub skorzystać z systemu e-deklaracje.

Jeżeli okaże się, że deklaracja jest błędna urząd poprosi o korektę. Jeżeli deklaracja pierwotna została złożona w terminie, to ewentualne błędy nie odbierają prawa do zwolnienia.

Komentarze Czytelników (1)

  1. bardzo przydatny artykuł, pozdrawiam

Zostaw komentarz

Twój e-mail na pewno nie zostanie opublikowany.


*


3 × trzy =