Na czym polega raportowanie ESG?

ESG to skrót od słów environmental, social i governance. Ramy sprawozdawczości ESG to zestaw wytycznych, które mogą być wykorzystywane przez spółki do raportowania swoich wyników w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). Ramy obejmują wytyczne dotyczące przygotowania raportu, który powinien zawierać informacje na temat ogólnej strategii spółki, jej modelu biznesowego, jej wpływu na społeczeństwo i środowisko, a także wyników finansowych. Opisuje również, jakie informacje powinny znaleźć się w raporcie ESG i jak powinny być przedstawione.

Na czym dokładnie polega?

Raportowanie ESG – audytel.pl polega na gromadzeniu informacji o wynikach firmy w każdym z tych obszarów, a następnie przedstawieniu ich w łatwym do odczytania formacie. Karta wyników ESG to dokument, który pokazuje, jak dobrze Twoja firma radzi sobie w każdym z obszarów i daje Ci sugestie, jak się poprawić.

Istnieje wiele różnych sposobów na zebranie tych danych, w tym:

Audyt – Strona trzecia przeprowadza audyt praktyk Twojej firmy, aby określić, czy spełniają one określone standardy. Może to obejmować analizę takich kwestii jak ład korporacyjny i polityka kadrowa.

Raportowanie – pracownicy wypełniają ankiety dotyczące ich doświadczeń związanych z pracą w Twojej firmie. Ankiety te mogą dotyczyć wszystkiego, od poziomu wynagrodzenia po kwestie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Benchmarking – porównanie wyników ESG firmy z innymi firmami z tej samej branży lub branż pokrewnych (np. produkcja).

Be the first to comment

Zostaw komentarz

Twój e-mail na pewno nie zostanie opublikowany.


*


3 × jeden =