Jak powinno być wyposażone miejsce pracy w zakładzie chemicznym?

Zakład chemiczny charakteryzuje się wieloma zagrożeniami dla pracownika ze strony substancji, jakie są przez niego używane i produkowane. Mieszaniny stanowią zarówno zagrożenie fizyczne, jak i zdrowotne. Przede wszystkim na szkoleniach wstępnych każdy pracownik powinien być poinformowany o niebezpieczeństwach występujących na stanowiskach pracy. Zatrudnieni winni dbać o swoje bezpieczeństwo. Kolejno, powinny zostać zdefiniowane środki zapobiegawcze w sytuacjach kryzysowych. Jednym z takich środków są montowane prysznice bezpieczeństwa z oczomyjką w różnych częściach zakładu. Im więcej osób pracuje na danej zmianie roboczej, tym więcej powinno być ustawionych natrysków. 

Właściwy dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

W zakładach chemicznych w skład ochrony indywidualnej wchodzi głównie:

  • ochrona oczu, wszelakie okulary, google
  • ochrona dróg oddechowych w postaci masek ochronnych 
  • standardowa odzież ochronna, uzależniona od danej firmy. 

Wszystkie środki powinny być zdefiniowane na danych stanowiskach pracy, aby pracownik zawsze pamiętał, jak musi przygotować się przed zmianą robotniczą. Do środków ochrony zbiorowej zalicza się wcześniej wspomniane prysznice bezpieczeństwa i oczomyjki. Ważne, aby dział BHP w firmie zorientował się, jak wyglądają na stronach internetowych ceny takich akcesoriów. Wiele firm posiada prysznice bezpieczeństwa i oczomyjki np. https://wodnebhp.pl/30-oczomyjki, więc jest to łatwe do znalezienia, a montując dużą ilość natrysków w firmie, skutecznie dba się o dobro pracowników. 

Be the first to comment

Zostaw komentarz

Twój e-mail na pewno nie zostanie opublikowany.


*


dwadzieścia − piętnaście =