Technologie

Technologie

Zasady przechowywania produktów mrożonych

Przechowywanie produktów mrożonych w przedsiębiorstwach branży spożywczej stanowi duże wyzwanie. Jakiekolwiek niedopatrzenia w tym zakresie mogą albo wiązać się z karami finansowymi od sanepidu, albo doprowadzić do zniszczenia zamrożonych produktów, albo przez…